Leg og Læring, Holte

Klub for børn og unge (Leg og Læring)

Leg og Læring støtter ukrainske børn i skolealderen i at falde godt til i Danmark. Børnene bliver tilknyttet en klub, hvor de sammen med andre flygtningebørn kan være nogle timer om ugen og deltage i hyggelige lege og aktiviteter arrangeret af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. De ugentlige klubaktiviteter er et frirum for børnene, hvor de bliver en del af et positivt fællesskab, der styrker deres danske sprog, giver dem øget indsigt i danske kulturelle koder og giver dem et bedre afsæt for at indgå i venskaber med andre jævnaldrende. Leg og Læring gør også noget ud af at inddrage børnenes forældre og bygge bro til det lokale fritids- og foreningsliv.

Kontaktinformation

Adresse
Øverødvej 246A

Projektleder Helle Hørup
Mail: helle.hoerup@drc.ngo
2840 Holte
Åbningstider

Lørdage kl. 10-12.30

Meld dig som frivillig i DRC