Lektiehjælp

Der er altid brug for flere frivillige til lektiehjælp af tosprogede børn på Mølleskolen.

Det drejer sig typisk om 1-2 timer om ugen, hvor elev og lektiehjælper er sammen og arbejder med lektier. Lektiehjælpen kan foregå enten i skoletid eller eftermiddag/aften. Det aftales i fællesskab med elev, lærer og den frivillige, så det passer for alle.

Mange tosprogede børn har svært ved at læse, skrive og ikke mindst at forstå det danske sprog, så det er især faget dansk der hjælpes med. Her kan lektiehjælperen være til meget stor hjælp ved grundigt at forklare hvad der menes med forskellige ord og vendinger.

Kontaktinformation

8680 Ry
Meld dig som frivillig i DRC