Stærke Sammen - Aarhus

Hverdagsrådgivning
Lektiehjælp
Sprog og samtale

OBS :
Cafeen er pt lokaleløs og derfor ikke aktiv. Der henvises til vores øvrige aktiviteter.

Vi kalder os en lektiecafe, men vi er ikke en klassisk lektiecafe. Vi hører nok egentlig til under sprogtræning.
Vores målgruppe er alle: Børn, unge, voksne og ældre.

Vi giver faglig hjælp i dansk, engelsk, tysk, matematik og samfundsfag. Man kan øve sig i at skrive og udtale dansk.
Vi giver hjælp til at forstå breve fra Aarhus Kommune og andre offentlige instanser og hjælp til at svare på dem.

Vi giver støtte og råd vedr. opdragelse af børn i forhold til danske normer.

Men kan også bare komme for at få en snak og et fællesskab.
Hos os er der et venligt og rart klima, hvor vi griner meget.

Mange af vores brugere har været og arbejdet i Danmark i mange år, men de har ikke i de mange år formået at lære dansk, og det er de flove over. Derfor kalder vi os en 'lektiecafe' og ikke 'dansk sprogtræning'.

Men vi mest arbejder med sprogtræning og formidling af dansk kultur.
Vi fejrer højtiderne og taler om, hvad der sker i landet. Og vi laver udflugter, hvor vi formidler dansk kultur.
Men vi giver også lektiehjælp til de skolebørn, der kommer. Og det er også en fast gruppe.

Kontaktinformation

8000 Aarhus C
Meld dig som frivillig i DRC