Lektiecafé Hasle Bibliotek

Hvad laver vi?

Vi giver hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for støtte til lektier. De fleste af brugerne går i folkeskolen, HF eller gymnasiet - og ind imellem er der nogle, der er i gang med f.eks. SOSU- eller pædagoguddannelsen. De fleste af brugerne er tosprogede.

Hjælpen bygger på gensidig respekt. Vi møder hinanden frivilligt, og vi snakker om, hvordan man kan få hjælp og samtidig gøre mest muligt selv.

Vi lægger vægt på, at der bliver arbejdet med lektier – men vi har det samtidig rart, hyggeligt og sjovt sammen.

Hvem er vi?

Vi er en gruppe voksne, der kan hjælpe med dansk, fremmedsprog, matematik og andre fag. I gruppen er der lidt forskel på, hvem der kan hjælpe med de enkelte fag. Vi snakker med hinanden om, hvem der bedst kan hjælpe med hvad.
Hvis du har en studentereksamen - og evt. har eller er i gang med en uddannelse derudover - kan du trygt melde dig som lektiehjælper, for så vil der næsten sikkert være brug for noget, du kan hjælpe med.

Lektiecafeen har 20 ret faste brugere - plus dem, der kun kommer en gang imellem. De er der ikke alle sammen samtidig, men kommer lidt forskudt - og ikke alle kommer hver gang.

Sted: Hasle Bibliotek/Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V - i Biblioteket.

Lektiehjælpen foregår i biblioteket/kulturhuset lige midt i det område, børnene og de unge bor i.
Det er en stor fordel, at lektiehjælpen foregår i børnenes og de unges "eget bibliotek", og at de bor lige ved siden af, så de kun har kort vej at gå.

Brug for flere lektiehjælpere
Vi vil rigtig gerne være flere lektiehjælpere, så henvend dig endelig, hvis du er interesseret. Du skal kunne komme min. 2 gange om måneden.

Du er velkommen til at komme på besøg hos os og se, om du kunne have lyst til at blive lektiehjælper.

Man må som lektiehjælper være forberedt på, at der kan være dage med få brugere - eller med brugere, der er meget selvhjulpne - hvor man ikke hele tiden er i gang med at hjælpe nogen. Og man må som bruger være forberedt på, at der kan være dage, hvor man må vente lidt på at få hjælp. Vi kan desværre ikke helt forudse eller aftale hvor mange, der dukker op, og hvor meget hjælp, der er brug for.

Hvis du har lyst til at blive lektiehjælper - eller få mere at vide - kan du kontakte:
Annamaria Skultety på angelpanni@yahoo.com

Kontaktinformation

Adresse
Hasle Bibliotek/Kulturhus Herredsvang
Kappelvænget 2
haslelektiecafe@hotmail.com
8210 Aarhus V
Åbningstider

Torsdag kl. 16 - 18

Meld dig som frivillig i DRC