Taldansk Café, Frydenlundskole

Mange flygtninge og familiesammenførte har glæde af at træne deres danske sprog sammen med de frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Det er vigtigt at lære dansk. Jo mere dansk, man behersker, des bedre forudsætninger har man for at blive en del af det danske samfund: få netværk, venner, arbejde og være aktiv i samfunds- og foreningsliv. Derudover er flygtninge og indvandreres danskkundskaber og deltagelse i danskundervisningen afgørende for de rettigheder, de har i Danmark.

Alle nyankomne flygtninge bliver tilmeldt obligatorisk sprogundervisning som en del af deres integrationsplan. Men det er ofte først i uformel samtale med andre, som taler sproget, at udtalen og ordene begynder at finde sammenhæng og tempo.

Sprogtræningen udbydes ofte samtidig med lektiehjælpen i de lokale frivilliggrupper, fordi de to aktiviteter hænger tæt sammen, og fordi det så er nemt for flygtninge at få mere ud af deres besøg.

Når flygtninge kommer for sprogtræning, så sætter man sig sammen med en frivillig og diskuterer lektierne og studiet, eller man læser en avis og taler sammen om indholdet. Rigtig mange flygtninge finder faste frivillige, som de mødes med i caféen, og det skaber kontinuitet og bedre forståelse.

Kontaktinformation

Adresse
Høgevej 25 b
mariececilie.broundal@drc.ngo
8210 Aarhus V
Åbningstider

Mandag kl. 9-11

Meld dig som frivillig i DRC